+6097414343
support@pkb.net.my
UTAMA/UTAMA/
UTAMA/

Berita dan Aktiviti

Akademi

UTAMA/

Permodalan Kelantan Berhad melalui
Akademi Permodalan memperolehi pengiktirafan
yang PERTAMA di Malaysia bagi Program
"Gold Appraiser Training"/Latihan Penilaian Emas
daripada Finance Acreditation Agency.

UTAMA/

Pencapaian

UTAMA/
UTAMA/

Harga Emas

HARGA EMAS
27 SEPTEMBER 2016
MUTU EMAS
KARAT
HARGA/gram
999
24K
RM 195.00
950
23K
RM 185.00
916
22K
RM 179.00
900
21K
RM 176.00
835
20K
RM 163.00
750
18K
RM 146.00
585
14K
RM 114.00

Lokasi

Hadis Pilihan