Program Usahasama

Program Syirkah Mutanaqisah

Program Syirkah Mutanaqisah melibatkan 2 cawangan ar-rahn iaitu ar-rahn Jelawat dan Pasir Mas.

Koperasi Rakyat Kelantan Berhad

Pada tahun 12 Jun 2010, Ar-Rahn melalui Permodalan Kelantan Berhad (PKB) telah memeterai perjanjian dengan Koperasi Rakyat Kelantan Berhad (KRKB) untuk mengembangkan dana perniagaan emas. Perniagaan tersebut adalah Sistem Pajak Gadai Ar-Rahn.

Dalam perniagaan ini, Koperasi Rakyat Kelantan Berhad memegang ekuiti 49% dan Permodalan Kelantan Berhad sebanyak 51%.

3 cawangan diberi oleh PKB kepada KRKB adalah ar-rahn Rantau Panjang, ar-rahn Wakaf Bharu dan ar-rahn Machang. Walaupun begitu, buat masa sekarang hanya ar-rahn Rantau Panjang yang telah disuntik modal oleh KRKB. Manakala 2 cawangan lagi dalm proses penyuntikan modal oelh KRKB.

Program Usahasama/

Koperasi Rakyat Kelantan Berhad bertujuan untuk menyokong perkembangan Ar-Rahn seluruh negara bagi meningkatkan keuntungan dan seterusnya memberi manafaat kepada anggota dan pelanggan Ar-Rahn.