TRANSAKSI TEBUSAN

Penebusan

• Penebusan gadaian boleh dibuat secara ansuran, sebahagian atau keseluruhan pada bila-bila masa sebelum atau pada tarikh matang.
• Bayaran ansuran hendaklah dibuat untuk mengurangkan kadar upah
• Sekiranya penggadai masih belum mempunyai wang yang mencukupi untuk membuat bayaran ansuran atau penebusan, penggadai bolehlah membuat bayaran upah simpan sahaja.
• Penebusan boleh dilakukan oleh wakil dengan syarat wakil hendaklah berumur lebih 18tahun, bawa bersama kad pengenalan wakil dan surat gadai untuk penebusan.
• Setiap bayaran upah simpan atau bayaran ansuran, surat gadai baru akan dikeluarkan dengan tempoh gadaian baru selama 6 bulan.
• sekiranya pinjaman anda masih belum melebihi maksimum yang dibenarkan, anda dibenarkan untuk membuat tambah pinjaman tanpa perlu kepada penebusan.

.